LV
 
Iepatikušās preces
Mani auto
0
Pirkumu grozs 0.00
 
PREČU KATALOGS

  Bremžu tīrītājs 500ml

  Preces kods: K01-BRAKECLEANER-0.5L
  Ražotāja kods: BRAKECLEANER-0.5L
  Vairāk par šo preci
  2.60
  5.00
  2.15bez PVN
  Ielikt grozā
  Piegāde / Rīgā
  Atlikums noliktavās
  Saņemt preci veikalā var par brīvu:
  Saņemt preci uz adresi:
  Valgales 2a >5
  Talsi >5
  G.Astras 8a >5
  Valgales 2a >5
  Daugavpils >5
  Ziņot par kļūdu
  Preces apraksts

  Ātri tīrošs bremžu, sajūga, zobratu, u.c. detaļu - karburatoru un benzīna sūkņu tīrītājs. Attīra no azbesta putekļiem, šķīdina eļļas, taukus, darvu, hidrauliskos šķidrumus, sveķus. Ātri žūstošs. Aeorosol 1,1. kategorija: H222; H229, aquatic chronic2, H411 skinlrrit2, H315; STOT SE3, H336. Drošības prasības. Bīstami. Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50C. Kaitina ādu. Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Izvairīties ieelpot smidzinājmu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Tolsisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Savākt izšļakstīto sķidrumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Tvertni iznīcināt atbilstoši vietējai likumdošanai.
  Tilpums500ml
  Ziņot par kļūdu
  Klienti kas iegādājās šo preci intresējās arī
  2.00
  Ielikt grozā
  65.91
  Ielikt grozā
  2.65
  Ielikt grozā