LV
 
Iepatikušās preces
Mani auto
0
Pirkumu grozs 0.00
 
PREČU KATALOGS

  Piegāde

  Preču piegāde un nodošana

  • Piegādes maksa ir atkarīga no preces svara, izmēriem un piegādes attāluma.

  • Piegādi nodrošina kurjera dienesti, kas ir efavorits.lv sadarbības partneri (Omniva, DPD, Latvijas pasts).

  • Klientam ir iespēja pasūtītās preces izņemt bez maksas "Autofavorīts" telpās – Valgales ielā 2a, Rīgā, LV-1029, Latvijā.

  •  Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Pārdevēja telpās, Pircējam Prece ir jāsaņem 10 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Pārdevēja par precīzu Preces saņemšanas laiku.

  •  Ja, veicot Pasūtījumu, Pircējs ir norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas uz Pircēja norādītu adresi, Prece tiek piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, nepieciešamības gadījumā iepriekš telefoniski saskaņojot Preču piegādes laiku ar Pircēju.

  •  Saņemot Preces, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā pilnvaru. Pārdevējam ir tiesības neizsniegt Preces personām, kuras nevar uzrādīt iepriekš norādītos dokumentus.

  •  Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs vai viņa pilnvarota persona nav sastopama, norādītajā laikā nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

  •  Ja Preču piegāde kavējas iepriekš neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.

  •  Piegādājot Preces Pircējam kopā ar Preci, tiek izsniegts rēķina (pavadzīmes) oriģināls. Par Preces saņemšu Pircējs vai tā pilnvarotā persona parakstās piegādes dokumentā, norādot piebildes par iepakojumu un/vai Precēm, ja tiek konstatēta neatbilstība vai bojājumi.

  •  Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību Pasūtījumam.

  •  Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

  •  Ja Jums ir vēl kādi jautājumi par preču piegādi, saņemšanu, vai pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz e-pastu:

  auto@autofavorits.lv